Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod

Bohatou historii a pamětihodnosti královského města je možné poznat prostřednictvím turistického okruhu s názvem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod. Na stezce, která je 1660 m dlouhá, je umístěno 5 zvukových průvodců, kteří zájemce seznámí s historií a zajímavostmi jednotlivých architektonických objektů.

STEZKA MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNOU

 1. Starý židovský hřbitov
 2. Nový židovský hřbitov
 3. Nadační dům
 4. Chrám Mistra Jana Husa
 5. Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 6. Kašna se sochou sv. Floriana
 7. Obelisk - Via Lucis
 8. Radnice
 9. Panský dům
 10. Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie
 11. Mariánský sloup
 12. Muzeum Jana Amose Komenského
 13. Opevnění města
 14. Dům č.p. 201
 15. Gymnázium Jana Amose Komenského

Popis trasy:

Stezka začíná v jižní části historického jádra města. Vede k turisticky atraktivním lokalitám v ul. Bří Lužů a na Masarykově náměstí, dále kolem Dominikánského kostela a k Muzeu J. A. Komenského. Zde se treasa stáčí zpět k jihu a ulicemi Karla IV. a Komenského vede zpět k výchozímu bodu stezky. Putování stezkou zpříjemňují 4 odpočinkové zóny.
Trasa je bezbariérová. Informace na zvukových průvodcích jsou kromě češtiny v anglickém a německém jazyce, popis tlačítek také v braillově písmu.