Přijatí žáci oboru Podnikání a Chovatelství

Výsledky přijímacího řízení do oborů ukončených maturitní zkouškou - Chovatelství a Podnikání naleznete zde