Pracovat je normální

pod tímto výstižným názvem proběhl 12.12.2018 na naší škole 8. ročník dovedností soutěže žáků Praktických škol ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Záměrem je zvyšování povědomí o možnostech dalšího vzdělávání  žáků z těchto škol v řemeslech, po kterých je aktuálně velká poptávka na trhu práce a také prověření zručnosti, trpělivosti a orientace v pracovních činnostech.

Zvědavost a snaha seznámit se hravou formou s prací  pekaře, tesaře a opraváře k nám přivedla  35 dětí z 10 škol. V soutěžních disciplínách „Upeč si mě“, „Nařež si mě“ a „Smontuj si mě“ děti zdobily perníčky, pekly briošky, vyráběly dřevěné hrací kostky a také plechové odkládací krabičky.Všichni pracovali s velkým zápalem , práce jim pěkně šla od ruky a výrobky  byly velmi zdařilé.

Podpořit děti v jejich snažení přišli také  milí hosté – statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Jiří Sukop, radní ZK pan Miroslav Kašný a starosta Města Uherský Brod pan Ferdinand Kubáník.

Velký dík patří p. Johaníkovi a jeho týmu za zcela bezchybnou přípravu této jedinečné akce.