Tesař

Kód oboru: 

36-64-H/01

Popis učebního oboru
Provádění základních tesařských prací, opracování tesařských konstrukcí, vázání a montování jednoduchých tesařských konstrukcí,adaptace narušených tesařských konstrukcí, výroba tesařských výrobků.

Žáci oboru Tesař získají k výučnímu listu i profesní průkaz na řezání s motorovou pilou a průkazy vazače a lešenáře.

Profil absolventa
•    Číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci
•    Zhotovit jednoduché tesařské výkresy a náčrtky
•    Provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu
•    Hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu
•    Volit správný technologický postup a organizaci práce
•    Volit vhodný materiál, připravovat a používat potřebné nářadí
•    Ručně opracovat a strojně obrábět dřevo
•    Ručně opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí
•    Vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce, adaptovat narušené tesařské konstrukce
•    Rozeznávat vady dřeva
•    Provádět jednoduché pokrývačské práce, provádět jednoduché klempířské práce na střechách

Zdravotní požadavky
Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění
Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním tesař. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

Možnosti dalšího vzdělávání
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předešlou přípravu.

Forma studia
denní