Slavnostní otevření nového sportoviště

Foto: Josef Zimčík, Jiří Balát