Slavnostní předávání výučních listů v muzeu J.A.Komenského