Opravné a náhradní Závěrečné zkoušky

Ředitel SOU vyhlašuje podzimní termín opravných a náhradních  závěrečných zkoušek:

písemná část :  17.9.2018

praktická část :  18.-19.9.2018

ústní část :  20.9.2018

 

zimní termín v prosinci se vyhlašuje:

písemná část: 17.12.2018   

praktická část: 18.-19.12.2018 

ústní část: 20.12.2018