Přijímací řízení Nástavbové studium

Seznam přijatých žáků k nástavbovému dvouletému studiu naleznete zde