Archiv

Franta Johaník - jeden z nejlepších pedagogů Zlínského kraje

27.3.2015 byli ve sloupovém sále muzea J. A. Komenského dekorováni nejlepší pedagogové Zlínského kraje. Z rukou hejtmana ZK pana Stanislava Mišáka převzal toto významné ocenění i náš spolupracovník pan František Johaník. Návrh Śkolské rady při SOU Uh. Brod na ocenění pana Johaníka podpořil ředitel SOU p. Ing. Jiří Polanský, generální ředitel Slováckých strojíren Ing. Jiří Rosenfeld CSc., ředitel Zemaspolu Uh. Brod Ing. Stanislav Jahoda a obec Pašovice zastoupená panem Vlastimilem Řezníčkem starostou obce.

Srdečně blahopřejeme.

Žáci brodského učiliště navázali na úspěchy z let minulých…

Žáci SOU Uh. Brod navázali na úspěšnou šňůru svých vítězství z let minulých a i v letošním školním roce  vozí ze soutěží cenné kovy.  O první úspěch se postarali žáci oboru malíř Danny Mahdalů a Vítězslav Janík, kteří skvěle reprezentovali školu na Mezinárodní malířské soutěži v Brně a tentýž tým byl úspěšný i na Mezinárodní soutěži v Praze „Mladý malíř 2015“.   Další cenná vítězství  získalo    družstvo  automechaniků Jirka Kodrla a Vít Suchánek a instalatérů Martin Hrbáč a Jan Řihák, kteří díky svým výborným  výsledkům z kol krajských postupují do mezinárodních soutěží. Nejen v soutěžích odborných dovedností se nám daří, ale také otázka obnovitelných zdrojů není našim žákům cizí. Do Národního kola projektu „ENERSOL 2015“ nám postoupil  Dan Hřib s mimořádně zajímavou prací „Neomezená čistá energie“.  Věříme, že stávající  trend našich úspěchů bude pokračovat i nadále a naši žáci obstojí se ctí i na Mezinárodní soutěži Malířů a Opravářů zemědělských strojů , jejímž pořadatelem bude naše škola 15.4.2015.

 

 

Projekt se základními školami

Projekt se základními školami

Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uherský Brod celokrajský projekt s názvem Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010), který je zaměřen na spolupráci středních škol se základními školami.

Stejně jako minulý školní rok i v letošním se od října 2014 na našich partnerských základních školách (ZŠ Strání, ZŠ Luhačovice, ZŠ Prakšice, ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí) uskutečňují volnočasové aktivity Technické práce, které navštěvují noví žáci. Postupně se seznámí s prací se dřevem a kovem a získají také vědomosti z automobilového světa. Součástí této aktivity jsou návštěvy našich pedagogů v hodinách kroužků, a také návštěvy dětí v našich dílnách. V květnu a červnu se děti zúčastní exkurzí na Pilu Kelníky a do Technického muzea Kopřivnice. Na každé konání kroužku a každou exkurzi je pro žáky připraveno malé občerstvení.

V časovém období leden až březen 2015 navštěvovali žáci partnerských škol v rámci svých praktických výuk dílny našeho učiliště, kde pracovali s ručním nářadím na dřevo, kov a seznámili se s moderní garážovou a automobilovou technikou. 

Žáci naší školy, na které máme volnočasovou aktivitu Technické dovednosti, v měsíci březnu 2015 absolvovali prohlídku STK Vlčnov a v červnu 2015 navštíví Technické muzeum v Kopřivnici.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Charismatický Dan přivezl z ENERSOLU trofej nejcennější

V pátek 27.2.2015 se v Otrokovicích uskutečnílo krajské kolo jedenáctého ročníku projektu ENERSOL 2015. Osmnáct soutěžících představilo své prezentace na téma obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti v domácnosti i v průmyslu a snižování emisí v dopravě. Naši školu skvěle reprezentoval charismatický Daniel Hřib, žák prvního ročníku oboru klempíř a se svou prací "Neomezená, čistá energie" postupuje do národního kola soutěže, které se koná 19. a 20.3.2015 v Mohelnici.

Danovi srdečně blahopřejeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a držíme palce v národním kole!

Úspěch našich automechaniků

Žáci 3. ročníku oboru Automechanik Jiří Kodrla a Vít Suchnánek nás úspěšně reprezentovali v regionální  odborné soutěži AUTOMECHNIK JUNIOR 2015, která se uskutečnila 25.2.2015 na SŠ - COPT v Kroměříži.  Soutěžící postupně absolvovali písemný  znalostní test, dále prokazovali své odborné znalosti o součástech motorových vozidel v poznávací části, a ve třetí části soutěže plnili praktické úkoly v oblasti diagnostiky a seřizování části automobilů.

Blahopřejeme

 

Příjímací řízení

Kritéria přijímacího řízení na všechny obory najdete v sekci STUDIUM

Projektový den

dne 28.1.2015 proběhl na SOU projektový den, s cílem zvýšit finanční gramotnost žáků.

Výuky a prováděním modelových situací se ujali studenti nástavbového oboru Podnikání. Žáci byli rozčleněni do menších skupinek a během dne prostřídali 4 stanoviště, kde se seznamovali se světem financí a hospodaření s nimi. Na vítěze čekala drobná odměna, sladkosti byly pro všechny.

Projekt "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve ZK"

Naše škola čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR

Stránky