Archiv

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 22.5.2015)

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   5

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  8

36-67-H/01                         Zedník                                                                      11

36-64-H/01                         Tesař                                                                         10

36-59-H/01                         Podlahář                                                                    11

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                           6

36-56-H/01                         Kominík                                                                    12

36-52-H/01                         Instalatér                                                                     1

23-55-H/01                         Klempíř SV                                                               10

29-53-H/01                         Pekař                                                                           8

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                                2

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                         6

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                      2

 

Nástavbové studium

64-41-L/51                          Podnikání – denní forma                                            6

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

JEDINEČNÝ ÚSPĚCH NAŠICH INSTALATÉRŮ

Jen několik okamžiků v lidském životě zůstává v naší paměti. Pro mě se stal tímto dnem D pátek 24.4.2015, kdy mi naši  žáci instalatérského řemesla  Martin HRBÁČ a Honza ŘIHÁK připravili nezapomenutelný zážitek na mimořádně prestižní soutěži  Instalatérů v Brně. V konkurenci  nejlepších instalatérů ze 14 krajů se naši chlapci stali ABSOLUTNÍMI  vítězi v soutěži družstev, ABSOLUTNÍMI vítězi v soutěži krajů a Martin HRBÁČ získal metu nejvyšší  i v kategorii jednotlivců.  Toto ale ještě zdaleka  nejsou všechna vítězství,  kterých bylo dosaženo.  Martin a Honza  byli též  oceněni v několika dílčích kategoriích  - Honza Říhák získal zlato v kategorii Zařizovací předměty a stříbro v kategorii Sestava potrubí , Martin stál na stupínku nejvyšším v kategorii Svařování plastu a v Teoretické části, dále obsadil 2. místo v kategorii Zařizovací předměty a svůj mimořádný úspěch završil  3. místem v kategorii Svařování oceli.

Jsem nesmírně hrdá na tyto naše skvělé mladé instalatéry, na učitele Petra Dedíka  a Jožku Jankových, kteří je neúnavně na soutěž připravovali , na naši domovskou školu Střední odborné učiliště Uherský Brod a také  na náš překrásný Zlínský kraj, v němž se rodí tak nadaní a skvělí řemeslníci.

Maturitní zkoušky

24.4. začaly praktické maturitní zkoušky.

Studentské fiktivní firmy

Projekt zaměřený na prohloubení podnikatelských dovedností  žáků na Středním odborném učilišti Uherský Brod s názvem: „Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. (Reg. číslo:  CZ.1.07/1.1.00/54.0006)„ pokračuje:

Začátek realizace projektu se datuje od měsíce října na dvou spolupracujících středních školách Středním odborném učilišti Uherský Brod a Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na obou školách jsou do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské.

Smyslem celého projektu bylo vytvoření pěti studentských fiktivních firem z toho tří na straně SOU Uh. Brod  (Stavební činnost, Opravárenství a Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb) a dvou na straně spolupracující školy SOS Bzenec (Výroba a prodej cukrářských výrobků a Zahradnictví). V těchto fiktivních firmách si žáci zkouší, jak firmy fungují v reálném světě a to v jednotlivých odděleních – personálním a právním, obchodním oddělení, oddělení marketingu a účtárny. Každý žák absolvuje během jednoho roku min. dva měsíce činnosti v každém z nich. Činnost v daných odděleních je úzce spjata s obory, které žáci studují, tudíž každý z nich získá povědomí o podnikání právě v nich.

V současnosti se projekt dostal do druhé poloviny realizace a žáci prošli již minimálně třemi odděleními dané fiktivní firmy. Činnost fiktivních firem, její obsahová náplň je z velké části ovlivňována spoluprací žáků s koordinátory fiktivních firem.  Žáci prakticky využívají nabytých znalostí a aktivně spolupracují, jak mezi sebou, tak v jednotlivých odděleních, tak mezi jednotlivými firmami. Od měsíce ledna je činnost doplněna řadou přednášek prohlubujících jejich znalosti a to v problematice živnostenského podnikání, dále v oblasti daňové i sociálního a zdravotního pojištění.  Žáci rovněž absolvovali odborné exkurze a to jednak do Technologického inovačního centra ve Zlíně, dále pak na Veletrh fiktivních firem v Praze. Rovněž se podívali na veletrhy a výstavy z jejích oborů Motosalon v Praze, Gastro v Hradci Králové. V měsíci dubnu navíc zavítají na Stavební veletrh do Brna a na Flóru Olomouc. Na odborných exkurzích se setkávají právě s příkladem obchodních a marketingových dovedností úspěšných firem v daných oborech.

Další informace včetně fotogalerie jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.sou-ub.cz

Ing. Alena Jeleníková

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Nástavbové studium

Příjmací zkoušky na Nástavbové studium - denní forma se konají ve středu 22. dubna v 8.30 hod. v učebně A 206 v budově SOU Uh. Brod.

Náhradní termín je určen na čtvrtek 23.4. v 8. 30 tamtéž. Časová náročnost cca 90 minut. Zkoušky se konají dle vydaných Kriterií pro přijetí.

Dálkové studium NS

Pro malý zájem nebude ve školním roce 2015/16 otevřen 1. ročník dálkového nástavbového studia.

Stránky