Archiv

Podzimní závěrečné zkoušky a maturitní zkouška

Opravné podzimní závěrečné zkoušky a maturitní zkouška proběhnou v termínech:

15.9. od 8.00 písemná část, uč. A 206

16.-17.9.  od 7.00 praktická část

18.9. od 13.00 ústní část (učebny budou upřesněny rozpisem)

Maturitní zkouška v pondělí 14.9. v 8.00 hod na uč. 206

Vyhlášení IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

 

Vyhlášení   IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 17.8.2015)

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

  1. 41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                      4
  2. 41-52-H/01                         Zahradník                                                                    7
  3. 36-64-H/01                         Tesař                                                                            8
  4. 36-59-H/01                         Podlahář                                                                      7
  5. 39-41/H/01                         Malíř a lakýrník                                                           3
  6. 36-52-H/01                         Instalatér                                                                      1
  7. 23-55-H/01                         Klempíř SV                                                                  9
  8. 23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                                 2
  9. 41-55-E/01                         Opravářské práce                                                          3

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Fiktivní firmy

Projekt zaměřený na prohloubení podnikatelských dovedností  žáků na Středním odborném učilišti Uherský Brod s názvem: „Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. (Reg. číslo:  CZ.1.07/1.1.00/54.0006) se dostal do závěrečné etapy:

Od měsíce října uběhlo už devět měsíců, projekt na obou spolupracujících středních školách Středním odborném učilišti Uherský Brod a Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec se dostal do finále. Na obou školách byly do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské.

Smyslem celého projektu bylo vytvoření pěti studentských fiktivních firem z toho tří na straně SOU Uh. Brod  (Stavební činnost, Opravárenství a Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb) a dvou na straně spolupracující školy SOS Bzenec (Výroba a prodej cukrářských výrobků a Zahradnictví). Projekt provázela, kromě běžné výuky v jednotlivých odděleních fiktivních firem (personálním a právním, obchodním oddělení, oddělení marketingu a účtárny), celá řada aktivit jako přednášky v problematice živnostenského podnikání, v oblasti daňové i sociálního a zdravotního pojištění.  Dále pak žáci absolvovali odborné exkurze - do Technologického inovačního centra ve Zlíně, na Veletrh fiktivních firem v Praze. Podívali na  Motosalon v Praze, Gastro v Hradci Králové, Stavební veletrh v Brně, Flóru Olomouc.

Poslední týden výuky byl připraven tak, že žáci zábavnou formou plnili celou řadu úkolů spojených s problematikou podnikání. (Několik fotografií z této akce naleznete ve fotogalerii).

Moje poděkování za zdárný průběh projektu na Středním odborném učilišti Uherský Brod patří úplně všem, co byli do projektu zapojeni.

 

Ing. Alena Jeleníková

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Ke stažení

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0010)

 

Evaluační zpráva ke stažení ZDE

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

 

Vyhlášení   III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 26.6.2015)

Obory vzdělávání s výučním listem

 

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                        4    

41-52-H/01                         Zahradník                                                                       8

36-64-H/01                         Tesař                                                                               8   

36-59-H/01                         Podlahář                                                                         7

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                               3

36-52-H/01                         Instalatér                                                                         1  

23-55-H/01                         Klempíř SV                                                                    9   

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                                   2

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                            3

Nástavbové studium

64-41-L/51                          Podnikání – denní forma                                               2

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Stránky