Archiv

Náš pedagog pan Václav Lekeš byl oceněn

31.3.2011 dvacet pedagogů z celého Zlínského kraje převzalo ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou členů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky, coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailí a věcné dary.

Mezi oceněnými byl i náš učitel odborných předmětů pan Václav Lekeš.

Více informací, jakož i fotografie, naleznete v sekci FOTO GALERIE.

O škole

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Zemědělské školství má v našem městě dlouholetou tradici. Před více než sto lety, tj. roku 1899, byla založena Zimní hospodářská škola v Uherském Brodě. Po celou dobu se výuka přizpůsobovala potřebám zemědělské výroby. Měnila se délka výuky i názvy. V posledních třiceti letech se učební obory zaměřily na výuku odborníků v obsluze a opravách zemědělské techniky a traktorů.
V oblasti zemědělství má v současné době škola kompletní ucelený systém vzdělávání začínající odborným vyučením a pokračující nástavbovým studiem ukončeným maturitní zkouškou. Přitom odborné vyučení nabízí kompletní šíři - v oblastech klasického zemědělství, zemědělského opravárenství a údržbě a ochraně krajiny.
Soudobý vývoj na trhu práce a požadavky regionu určily i další směr rozvoje učiliště. V současné době se již nejedná o učiliště zemědělského směru, ale o multifunkční vzdělávací středisko pružně reagující na požadavky trhu práce. Zemědělské obory byly doplněny o oblast automobilní (obor automechanik) a oblast potravinářství (obor pekař). Za celou dobu existence škola vychovala čtyři generace pracovníků, kteří se osvědčili v prvovýrobě i službách jako základní pracovníci, ale i vedoucí pracovníci a podnikatelé. Důkazem dobré práce jsou četná ocenění z nejvyšších resortních míst.
Rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky č.j.11 568/2001-3070 ze dne 20.září 2001 se příspěvková organizace Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 stává s účinností od 1.října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod

SOU stavební bylo školské zařízení s více než stoletou tradicí. Předchůdcem dnešního SOU stavebního byla Živnostenská škola pokračovací v Uherském Brodě, otevřená v roce 1893, která měla i stavební oddělení. Archivní fond této školy s časovým rozsahem 1893-1952 je uložen ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště a obsahuje převážně třídní výkazy, ale i konferenční protokoly a spisový materiál. Uvedená škola sídlila asi od roku 1935 v budově školy SOU stavební na Mariánském náměstí čp.65. Po období reorganizací učňovského školství v padesátých letech, kdy učně pro stavebnictví připravovala střediska pracovních záloh, vznikla v roce 1958 Učňovská škola Uherský Brod čp.65, která vychovávala učně stavebních profesí. Současně s učňovskou školou působilo v Uh.Brodě učňovské středisko Pozemních staveb, n.p. Gottwaldov, Na Výsluní 813. Sloučením Učňovské školy Uh.Brod se střediskem učňovské výchovy ve školním roce 1984/85 bylo vytvořeno SOU stavební. K 1.1.1991 vznikl samostatný právnický subjekt - příspěvková organizace. Zřizovatelem SOU stavebního bylo do 30.6.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle č.j. 23 125/97-61 s účinností od 1.11.1996. K 1.7.2001 došlo k převodu věcí, práv a závazků do působnosti Zlínského kraje.

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno s účinností od 1.7.2005:

  1. sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
  2. změna názvu slučující příspěvkové organizace ze Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 na Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110
  3. přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující.

Střední odborné učiliště Uherský Brod

  1. Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 705/Z25/04 ze dne 22.září 2004 bylo schváleno, s účinností od 1.7.2005, sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod, Na Výsluní 813, IČ 13693182 (dále slučovaná organizace) s nástupnickou příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, IČ 00055107 (dále slučující organizace)
  2. Přechod všech práv, povinností a závazků slučované příspěvkové organizace na příspěvkovou organizaci slučující
  3. Změnu názvu slučující příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2005 na Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

Kontakty

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svatopluka Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 613 121
e-mail: sou@sou-ub.cz

Ředitel SOU: Ing. Jiří Polanský

tel.: 572 613 120
e-mail: reditel@sou-ub.cz

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:  Ing. Pavla Velčovská

tel.: 572 613 139
e-mail: velcovska@sou-ub.cz

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku:  Ing. Petr Nečas

tel.: 572 613 129
e-mail: necas@sou-ub.cz

Pracovník vztahů k veřejnosti a pro informace:  Eva Jurásková

tel.: 572 613 133
e-mail: juraskova@sou-ub.cz

Vedoucí domova mládeže:  Josef Zámečník

tel.: 572 613 155
Na Výsluní 813, 688 01 Uherský Brod
e-mail: zamecnik@sou-ub.cz

Město Uherský Brod

Oblast Uherskobrodska je jedinečná svojí přírodou, památkami, lidovými tradicemi, ale i možnostmi trávení volného času. Při cestě po Bílých Karpatech se setkáte s bohatostí rostlinných společenstev, pod vrcholem Velké Javořiny najdete území bukového pralesa ponechané přirozenému vývoji a vzácné druhy motýlů budete obdivovat v oblasti Prakšické vrchoviny. Poznat přírodu Uherskobrodska vám umožní několik naučných stezek, , které vás provedou lesy a loukami pod Velkou Javořinou, krajinou Moravských Kopanic, okolím Starého Hrozenkova, Žítkové a lesnatou krajinou Bojkovska. Cyklisté si můžou projet trasy za léčebnými prameny, lidovou architekturou nebo trasu po místech, která jsou spojena s J. A. Komenským. Region protíná překrásná dálková cyklotrasa Beskydsko - karpatská magistrála. Přímo v Uherském Brodě naleznete historické a  architektonické skvosty jako je např. barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kostel Mistra Jana Husa nebo dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie, jedna z největších a nejstarších památek na jihovýchodní Moravě.  Uherský Brod je městem Jana Amose Komenského, kterému je věnováno místní muzeum. Na své si přijdou i vyznavači koupání na koupalištI v Uherském Brodě, Za nepříznivého počasí můžete vyzkoušet atrakce moderního aquaparku v Uherské Brodě. Aktivně strávit dovolenou máte možnost i na tenisových kurtech, bowlingu, minigolfu, ale i v koňském sedle. V zimě pak můžete využít sjezdovky Bílých Karpat k lyžování nebo prostory zimního stadionu v Uherském Brodě k bruslení.

Proběhlo krajské kolo soutěže Hledáme mladé technické talenty

Střední odborné učiliště Uherský Brod pořádalo Krajskou soutěž odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů, která probíhá v rámci projektu „Hledáme mladé technické talenty“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Tradičně děkujeme také sponzorům akce!
Více informací včetně fotodokumentace naleznete v sekci FOTO GALERIE.

 

 

Nejlepší malíři Zlínského kraje soutěžili v Uherském Brodě

8.3.2011 se na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě sešlo 9 nejlepších malířů Zlínského kraje, aby již potřetí změřili své síly v Krajské soutěži. Krajská soutěž odborných dovedností žáků oboru Maliř byla pořádána v rámci projektu „Hledáme mladé technické talenty“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, zároveň byl však podpořen i místními sponzory, jako jmenovitě EKOLAK Bílovice, RACIOLA - Jehlička, BARVY - LAKY Radim Večeřa, ROKO Kaňovice a DŮM BAREV Uherský Brod, kterým samozřejmě moc děkujeme!
Více informací naleznete v sekci FOTO GALERIE.

Stránky