Archiv

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 23.6.2017)

Maturitní obory 

Kód oboru                               Název oboru                                     Počet volných míst

41-43-M/02                            Chovatelství                                                        6

 

 

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   7

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  8

36-64-H/01                         Tesař                                                                          5

36-59-H/01                         Podlahář                                                                     5

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                           5

29-53-H/01                         Pekař                                                                           4

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                               8

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                         4

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                      3

 

 

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

2. kolo příjímacího řízení

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

V souladu s novelou § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění

(uzávěrka přihlášek 19.5.2017)

Maturitní obory 

Kód oboru                               Název oboru                                     Počet volných míst

41-43-M/02                            Chovatelství                                                        6

64-41-L/51                             Podnikání                                                             8

 

Obory vzdělávání s výučním listem

Kód oboru                          Název oboru                                               Počet volných míst

41-55-H/01                         Opravář zemědělských strojů                                   8

41-52-H/01                         Zahradník                                                                  8

36-64-H/01                         Tesař                                                                          5

36-59-H/01                         Podlahář                                                                     5

39-41/H/01                        Malíř a lakýrník                                                           5

29-53-H/01                         Pekař                                                                           4

23-68-H/01                         Mechanik opravář MV                                              13

41-55-E/01                         Opravářské práce                                                         4

29-51-E/02                         Potravinářské práce                                                      3

 

 

 

Žáci budou přijímáni podle počtu volných míst až do naplnění kapacity stanoveného počtu žáků v jednotlivých oborech.

Pečovatelské služby

Kód oboru: 

75-41-E/01

Pečovatelské služby

 

Od školního roku 2017/2018 nabízíme žákům základních škol

nový tříletý obor 75-41-E/01

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY    

 

 

Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, různých sociálních a pečovatelských domech, charitních organizacích, terapeutických dílnách a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, starým lidem, hendikepovaným osobám apod.  při zajišťování chodu domácnosti  nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici PEČOVATEL, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost, děti a starší občany.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost získat maturitní vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

název oboru/kód

Pečovatelské služby 75-41-E/01

název školního vzdělávacího programu

stupeň vzdělání

Pečovatelské služby

Střední vzdělání s výučním listem

délka studia

3 roky  

Předmět / hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

1,5

1,5

0

3

Anglický jazyk

2

2

0

4

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1,5

1,5

0

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Inf. a komunikační technologie

2

1

0

3

Psychologie

1

0

0

1

Epidemiologie a hygiena

1

1

0

2

Zdravověda

2

2

1

5

Společenská výchova

0

1

0

1

Technologie

1

2

2

5

Odborný výcvik

15

17,5

28

60,5

 

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve spolupráci se sociálními partnery, především na jejich odborných pracovištích.

V průběhu studia mohou žáci získat:

  •  základní kurz výuky Autoškoly skupiny B za režijní náklady
  •  osvědčení  z kurzu Přípravy pokrmů se zaměřením na léčebnou výživu
  •  osvědčení  z kurzu Šití
  •  osvědčení  ze základního kurzu Holič, Kadeřník
  •  osvědčení  ze základního kurzu Manikúry, Pedikúry
  •  osvědčení  ze základů Geriatrie

Chovatelství

Kód oboru: 

41-43-M/02

Chovatelství

 

Od školního roku 2017/2018 nabízíme žákům nový  čtyřletý maturitní obor 41-43-M/02

CHOVATELSTVÍ 

s možností zaměření na KYNOLOGII   

                                                         

 

Tento atraktivní maturitní obor je určen žákům základních škol se zájmem a vztahem ke zvířatům. V průběhu studia si žáci osvojí péči ,ošetřování, chov a odchov domácích, hospodářských a exotických zvířat v souladu s požadavky zvířat a s ohledem na životní prostředí.

Od vyššího ročníku studia se mohou specializovat na Kynologii, kde získají odborné poznatky z chovu a výcviku psů, zahrnující anatomii a fyziologii těla psa, výživu a krmení, fylogenezi, podrobnou etologii, plemenitbu, hygienu chovu a ošetřování psů, vystavování a každodenní péči o psa. Dále získají znalosti veterinární prevence i veterinárních zákroků, které nevyžadují zásah veterinárního lékaře. Od třetího ročníku mají studenti možnost účasti na různých kynologických akcích, včetně mezinárodních výstav. Absolventi se zaměřením na kynologii realizují speciální výcvik psů, a proto se uplatní také jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. Absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i exteriéru psů.

Po ukončení studia maturitní zkouškou mohou žáci dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební plán oboru  41-43-M/02  CHOVATELSTVÍ

Odborný výcvik žáků bude probíhat na odborných smluvních pracovištích – např. zemědělské farmy,  zoologické  zahrady, zemědělské společnosti, atd.

   

Stránky