Archiv

Služby pro veřejnost

SOU Uherský Brod v rámci své doplňkové činnosti a výuky (produktivní práce) žáků poskytuje pro zájemce z řad veřejnosti i podnikatelské subjekty služby za velmi výhodné ceny v oblastech:

Upozornění: níže uvedené sazby mohou být v průběhu roku změněny. Proto Vám doporučujeme si tyto sazby ověřit.


Autoškola

Zájemcům z řad veřejnosti nabízíme výuku a výcvik v řízení motorových vozidel skupiny řidičského oprávnění B, T.

Organizacím i jednotlivcům, kteří nejsou řidiči z povolání, nabízíme školení řidičů referentských vozidel.Toto školení vyplývá ze zákoníku práce. Školení můžeme provést v předem dohodnutých termínech přímo v objektu Vaší firmy. Pro držitele řidičského průkazu, kteří delší dobu neřídili a chtějí znovu získat jistotu za volantem, nabízíme kondiční jízdy.

Podrobné informace k  autoškole získáte na telefonních číslech :

572 613 136,         572 613 121,      739 919 995 p.Chaloupka

na e-mailu: sou@sou-ub.cz          

                   chaloupka@sou-ub.cz

         

                                                                                               

 

ZPĚT na výběr

 


Svařování

Činnost je zaměřena na:
 
1.   školící činnost - doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0610 (dle zásad vypracovaných Grémiem pracovníků ve svařovací technice a obsažených v Provozním řádu), kterého se každý svářeč musí zúčastnit jednou za 2 roky.
 
2.   absolvování základních kurzů svařování:
- svařování kyslíko-acetylénovým plamenem                  ZK 311 1.1
- svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou   ZK 111 1.1
- svařování v ochranné atmosféře                                  ZK 135 1.1
- ZK 135 W01 doplňkový - podmínkou je ZK 111 1.1
 
3.  

zaškolení:
- bodování, stehování                                       ZP 135 1.1
- řezání, pálení kyslíkoacetylénovou soupravou   ZP 311 1.1
- svařování termoplastu v aut.průmyslu

Ceny za poskytované služby:
 
  cena vč.DPH
doškolování a přezkoušení svářečů    600 Kč za účastníka
výměna svářečských průkazů, doškolení a přezkoušení    600 Kč za průkaz
základní kurz plamenem ZK - 311 1.1 (Z-E1) 13 500 Kč
základní kurz elektrickým obloukem ZK - 111 1.1 (Z-E1) 13 600 Kč
základní kurz v ochranné atmosféře ZK - 135 1.1 (Z-M1) 15 000 Kč
ZK 135 W01 doplňkový - podmínkou je ZK 111 1.1 11 400 Kč
bodování, stehování ZP 135 1.1 3 120 Kč
řezání, pálení kyslíkoacetylénovou soupravou ZP 311 2 700 Kč

Svařování termoplastu v aut.průmyslu

ZP - 111 - 1 1.1

3 500 Kč

2 900 Kč

Telefonní kontakt: 572 613 136, mob.: 736 128 014
ZPĚT na výběr

 


Ubytování

Domov mládeže poskytuje ubytování organizovaným skupinám o víkendech a v době školních prázdnin v rámci své doplňkové činnosti.
Celková kapacita domova je 70 lůžek - ve dvou, tří a čtyřpokojových pokojích. Pokoje jsou na dvou podlažích, v každém podlaží je místnost s televizí a kuchyňka. Vozidla lze zanechat na parkovišti, které se nachází vedle budovy domova mládeže. Stravovat se je možné v restauraci, která se nachází cca 150 metrů od budovy domova.
Cena za ubytování je 180,- Kč / 1 noc.
Ubytování je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet SOU Uherský Brod (zálohovou fakturou před vlastním ubytováním).
Předběžné objednávky je možné nahlásit telefonicky. Závazné objednávky s uvedením počtu ubytovaných, datem a hodinou příjezdu a odjezdu nejpozdějí týden před akcí.
(Adresa: Uh.Brod, Na Výsluní 813, tel.: 572 634 541)

ZPĚT na výběr

 


Zemědělská a zahradnická činnost

V rámci své doplňkové činnosti a produktivní práce žáků SOU Uherský Brod nabízí v oblasti zemědělské a zahradnické činnosti následující služby pro podniky i soukromé osoby:
1.   výsadby a údržby zeleně:
  - kompletní realizace zahradních a sadovnických úprav
  - komplexní údržba zeleně: kosení trávníků, pletí záhonů
  - zakládání trávníků
  - dodávky rostlinného materiálu
  - smluvní údržba nově založených a stávajících výsadeb
2.   péče o dřeviny:
  - výsadba dřevin (stromy a keře), včetně jejich následné údržby
  - řez a tvarování dřevin a živých plotů
  - ošetření poraněných stromů
  - postupné kácení nebo redukce stromů
  - odstraňování náletových stromů a keřů
  - úklid a likvidace dřevního odpadu po řezu dřevin
3.   aranžérské a vazačské práce:
  - aranžérské a vazačské práce ze suchých rostlin a jiných přírodních materiálů
  - pletení košíků
Při údržbě zeleně a rekultivacích SOU Uherský Brod využívá vysoce výkonnou techniku, která je předurčena k profesionální zemědělské činnosti, údržba travnatých ploch: traktory ZETOR, malotraktor MT – 8-050 včetně příslušenství, traktorové vleky, kultivační nesené nářadí aj. V oblasti údržby zeleně a rekultivace je využíváno ruční nářadí značky STIHLL (křovinořez, nůžky na řez živých plotů), motorové pily značky HUSQARNA.
Telefonní kontakt: 572613138,   572613136,  602522818

ZPĚT na výběr

 


Opravy zemědělských strojů

Žáci II. a III. ročníku „Opravář zemědělských strojů“ v rámci produktivní práce provádějí opravy zemědělských strojů a traktorů.
Opravy jsou prováděny jak pro soukromé podnikatele, tak i organizace. Od zákazníka se zjistí jaký rozsah opravy požaduje a které náhradní díly musí dodat. Se zákazníkem se sepíše „Zakázkový list“ o rozsahu opravy, ukončení opravy a předběžná cena za opravu.
Dílny tohoto učebního oboru se nacházejí v prostorách Zemaspol Uh.Brod. Telefonní kontakt: 572634558 nebo 572613121, 572613136

ZPĚT na výběr

 


Školní autoservis

V rámci praktické výuky oboru Automechanik provádí žáci II. a III. ročníků za přítomnosti učitele odborného výcviku opravy osobních automobilů všech značek, opravy motorů, náprav a autopříslušenství jako jsou spouštěče, alternátory a vodní čerpadla.

Opravy jsou prováděny jak pro soukromé podnikatele, tak pro organizace. Cena za opravu je dána podle vnitřní směrnice ředitele školy, tj. 150 Kč za 1 normohodinu práce.

Termín a rozsah opravy je možno telefonicky dohodnout na tel. číslech: 572 613138 nebo mob. 602 522 818.

Dílna tohoto učebního oboru se nachází v prostorách hlavního areálu SOU Uherský Brod.

Druh prováděné činnosti:
- příprava vozidel na STK včetně provedení
- seřízení motorů – diagnostika pomocí diag. zařízení ATAL AT 520
- kontrola a seřízení geometrie řízení MOTEX 7548
- kontrola a seřízení světel MOTEX 7535
- opravy brzd a příslušenství
- kontrola a výměna olejů, brzdových a chladících kapalin
- přezutí a vyvážení pneu
- výměna výfuků, případná oprava

Všechny potřebné autodíly je možno po dohodě s vedoucím učitelem odborného výcviku zajistit za výhodné ceny.

ZPĚT na výběr

 


Stavební činnosti

(práce podlahářské, malířské, zednické, tesařské, instalatérské, klempířské)

Žáci II. a III. ročníku stavebních oborů v rámci produktivní práce provádějí výše uvedené stavební činnosti. Tyto činnosti jsou prováděny jak pro soukromé podnikatele, tak i organizace.
Telefonní kontakt: 572634542 nebo 572613139.

ZPĚT na výběr

 


Stravování pro veřejnost

SOU Uherský Brod nabízí v době školního vyučování možnost stravování pro veřejnost a zaměstnance firem v pracovní dny v době od 11:00 do 12:00 hod. v hlavním areálu SOU, ul. Svatopluka Čecha 1110.

Možnost výběru ze dvou jídel (objednává se nejpozději den předem).

Cena jednoho obědu činí  55 Kč.

Bližší informace a přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny, tel.: 572 613 141.

 

SOU získalo autorizaci pro profesní kvalifikaci

- Podlahář plovoucích podlah (36-035-H)

- Podlahář betonových podlah (36-034-H)

- Podlahář dřevěných podlah (36-033-H)

- Podlahář bezespárých podlah (36-037-H)

- Podlahář povlakových podlah (36-036-H)

 

Na základě udělené autorizace pro výše uvedené profesní kvalifikace bude SOU provádět kvalifikační zkoušky. Ke zkoušce je možné se přihlásit písemně na adresu školy nebo elektronicky na adresu: velcovska@sou-ub.cz

Zájemci o zkoušku mohou získat podrobné informace na tel.čísle 739319423 nebo emailu: velcovska@sou-ub.cz

ZPĚT na výběr

Praktická exkurze pro žáky ZŠ

V rámci projektu „Řemeslo, návrat ke kořenům“, uspořádala naše škola dne 11.10.2011 spolu se členy Hospodářské komory ukázkový den pro žáky ze základních škol, speciálních a pomocných škol. Děti měly možnost si prakticky vyzkoušet svoji zručnost a šikovnost při ukázkách prací ve čtyřech vyučovaných oborech. Jednalo se o obor Opravář zemědělských strojů. Zahradník, Zedník a Tesař.

Akce se těšila velké oblibě ze strany žáků a byla kladně a přínosně hodnocena jak zástupci ZŠ, tak pracovníky HK.

Úspěch našich malířů Jakuba HAVIERA a Pavla KOZŮBKA na mezinárodní soutěži „MALÍŘ 2011“

Ve dnech 13.10. – 16.10 2011 se žáci našeho učiliště oboru malíř – Jakub Havier a Pavel Kozůbek zúčastnili 6. ročníku Mezinárodní soutěže družstev „Malíř 2011“, jejímž vyhlašovatelem je Cech malířů a lakýrníků ČR. Soutěž se konala za velké účasti a podpory široké veřejnosti a médií v rámci výstavy „Dům a byt“ na výstavišti Ostrava – Černá louka.

Samotná soutěž se sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické se jednalo o test obsahující otázky z odborných předmětů oboru malíř. V praktické museli soutěžící předvést svou zručnost a přesnost v tvorbě povinné. Ve volné tvorbě záleželo na vlastním pojetí, představivosti a umění soutěžícího.

Soutěž je pořádána dle mezinárodních kritérií, má vysokou odbornou náročnost a účastní se jí vybraná a velmi vyrovnaná družstva. Proto jsme velmi hrdi na naše žáky, kterým se podařilo obsadit, v tak těžké konkurenci, nádherné čtvrté místo.

Gratulujeme a děkujeme našich chlapcům a také učiteli OV p. Žižkovi, který žáky k tomu krásnému úspěchu přivedl.

Domov mládeže

při Středním odborném učilišti Uherský Brod

Na Výsluní 813, 688 01  Uherský Brod

tel. 572 613 155,      email: dm@sou-ub.cz

Domov mládeže  s kapacitou 75 lůžek je součástí Středního odborného učiliště  Uh. Brod. Je řízen ředitelem  SOU, který  společně s vedoucím DM organizuje provoz DM.
Provoz DM se podřizuje provoznímu řádu, režimu dne a vnitřnímu řádu DM. Žáci se zapojují podle zájmu, přání, osobních předpokladů a potřeb do zájmové a vzdělávací činnosti - vycházky, exkurze, různé kurzy, besedy apod.
Pravidelně se pořádá soutěž ve střelbě ze vzduchovky, soutěž o „Nejsilnějšího žáka DM“ a  turnaj ve stolním tenise. Mezi ubytovanými si velkou oblibu získaly  diskotéky, utkání ve florbale a v odbíjené a mezi děvčaty ukázky vazačství a pletení košíků z proutí.
Další aktivity v rámci DM jsou návštěvy aquacentra Delfín, bruslení na zimním stadioně a filmová představení kina Máj.
Domov mládeže má vlastní třípodlažní budovu s posilovnou, hernou pro stolní tenis, venkovním hřištěm, zahradou a PC učebnou. Na každém poschodí DM je společenská místnost s televizorem (k zapůjčení video nebo DVD přehrávač) a kuchyňka se základním vybavením (lednice, vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, nádobí).
V DM jsou 2 dvoulůžkové pokoje, 7 trojlůžkových pokojů, 11 čtyřlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový, který je vyčleněn pro izolaci. Sociální  zařízení je společné na chodbě, pro každé patro zvlášť. Dívky mají své sociální zařízení v přízemí. Na pokoji má každý žák vlastní lůžko s úložným prostorem, noční stolek, skříň na oblečení a menší skříňku na školní potřeby. Na pokojích jsou stoly, židle a lampičky.
Na DM je WI-FI zařízení pro bezdrátové připojení k internetu.
Žáci se mohou přihlásit k ubytování na základě vyplněné přihlášky až do zaplnění ubytovací kapacity.

Jednací řád školské rady

 

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

s účinností od 1.1.2018

 

 

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167, § 168 a § 185 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání  se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě  zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob,  z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání  zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Ředitel školy, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy mají právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou, popřípadě jeho zástupcem, v odůvodněných případech o svolání mimořádného jednání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 pracovních dnů.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Článek 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem  školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018

 

Jednací řád školské rady

při

 Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

 zřízené usnesením Rady Zlínského kraje č. 1083/R3/17 ze dne 11.12.2017

DODATEK č. 1

Ve výjimečných případech lze provést hlasování procedurou per rollam (korespondenční hlasování jednotlivých členů – např. mailem.)

 

V Uherském Brodě dne  07.02.2018

Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod

Bohatou historii a pamětihodnosti královského města je možné poznat prostřednictvím turistického okruhu s názvem Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod. Na stezce, která je 1660 m dlouhá, je umístěno 5 zvukových průvodců, kteří zájemce seznámí s historií a zajímavostmi jednotlivých architektonických objektů.

STEZKA MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNOU

 1. Starý židovský hřbitov
 2. Nový židovský hřbitov
 3. Nadační dům
 4. Chrám Mistra Jana Husa
 5. Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 6. Kašna se sochou sv. Floriana
 7. Obelisk - Via Lucis
 8. Radnice
 9. Panský dům
 10. Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie
 11. Mariánský sloup
 12. Muzeum Jana Amose Komenského
 13. Opevnění města
 14. Dům č.p. 201
 15. Gymnázium Jana Amose Komenského

Popis trasy:

Stezka začíná v jižní části historického jádra města. Vede k turisticky atraktivním lokalitám v ul. Bří Lužů a na Masarykově náměstí, dále kolem Dominikánského kostela a k Muzeu J. A. Komenského. Zde se treasa stáčí zpět k jihu a ulicemi Karla IV. a Komenského vede zpět k výchozímu bodu stezky. Putování stezkou zpříjemňují 4 odpočinkové zóny.
Trasa je bezbariérová. Informace na zvukových průvodcích jsou kromě češtiny v anglickém a německém jazyce, popis tlačítek také v braillově písmu.

Stránky