Archiv

Kontakty

Projektový manažer

Ing. Jiří Polanský                            polansky@sou-ub.cz

 

Finanční manažer

Ing. Libor Šašinka                            sasinka@sou-ub.cz

 

Administrace projektu

Ing. Alena Jeleníková                        jelenikova@sou-ub.cz

O projektu

Projekt je zaměřen na pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání žáků řemeslných a technických oborů ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Výstupem projektu je 12 inovovaných odborných učeben pro řemeslné a technické obory, spolupráce s budoucími zaměstnavateli a spolupráce se základními školami s cílem zlepšení  vzdělávání  žáků základních škol pro studium technických a řemeslných oborů.

 

Realizace projektu: od  4. 9. 2017 do 31. 11. 2018

O projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Projekt zahrnuje celkem 4 aktivity a to:

 

III/1.3      Školní psycholog - personální podpora SŠ
 

III/2.1 i    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

III/2.5 g   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Kariérové vzdělávání

III/4.1      Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Realizace projektu: od  1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

 

Stránky