Aktuálně

Adaptační kurzy 1. ročníků 2018

Příchod jedince do nového kolektivu, vstup do nové školy je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka. Abychom dětem tento přechod usnadnili,  uspořádali jsme pro žáky 1. ročníků  dvoudenní adaptační kurz ve středisku Maršov. Program byl  zajištěn ve spolupráci s psychologem a třídními učiteli. Hlavním cílem adaptačních kurzů je seznámení se se svými spolužáky , třídním učitelem a tvorba kolektivu.

Podzimní termín Maturitních zkoušek

Ústní část podzimních maturitních zkoušek se koná 10.9. v pondělí,od 13.00 hod. dle rozpisu třídního učitele

Stránky